ลงทะเบียน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

Thai Taste Expo 2018

สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  • นางสาวกมลรัตน์ พงศ์กิจวรสิน (08-9145-7090,0-2422-8688 ต่อ 8120)
  • นายฉัตรวัชร์ ภัทรธำรงค์พัฒน์ (09-2050-0212,0-2422-8688 ต่อ  2402)